LÄRARLÄRDOM, HÖGSKOLEPEDAGOGISK KONFERENS

vid

 

Blekinge Tekniska Högskola

2017

 

ISBN 978-91-7295-961-3

 

Redaktör

Christina Hansson

 

Enheten för utbildningsutveckling

Blekinge Tekniska Högskola

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Lärarlärdom, högskolepedagogisk konferens, 2017 by Enheten för utbildningsutveckling, Blekinge Tekniska Högskola is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book